top of page

入学申请表格

报名手续:
点击这里下载报名表格
填妥报名表格
将下列各项一并寄回本校,或亲临本校交费
填妥的报名表格
填上报名费之支票(报名费恕不退回)
相关                      之影印本

bottom of page